مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا برخي پيامبران در مورد معاد شك و شبهه داشته اند ؟
زنده شدن مردگان در قيامت چگونه است و انسانها در چه سنّي محشور مي شوند ؟
آيا معاد جسماني است يا روحاني ؟
چيزي كه از بين رفته چگونه ممكن است باز گردد ؟ بنابراين معاد چگونه مي تواند توجيه شود ؟
معاد يعني چه ؟
اگر معاد جسماني است ، چطور ميلياردها انسان در قيامت محشور مي گردند ؟
اگر خداوند مجرمي را ببخشد و مجرم ديگري را كيفر دهد ، چگونه عادل خواهد بود ؟
چرا افراد بدكار در اين جهان فوراً به مجازات عمل خود نمي رسند تا نيازي به قيامت نباشد ؟
آيا جسم گناه مي كند يا روح ؟ كداميك جزا مي بينند ؟
آيا با توجّه به عذاب و كيفر اعمال ، باز اين نعمت ها به نفع بشر است ؟ در صورتي كه اگر زندگي و حياتي نبود كيفر و عذابي نبود ؟
آيا اگر انسان گناهي كوچك انجام دهد و نتيجه اش را در همين جهان ببيند ، در آخرت بار عذابي خواهد داشت ؟
با اين وصف كه مصالح و مفاسد واجبات و محرّمات به خود انسان ها باز مي گردد و خداوند محتاج عبادت هاي ما نيست ، آيا عقاب و عذاب خداوند با عدالت وي منافات ندارد ؟
  1. 1647 از 4632