مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا پذيرفتن اصل عليت , منافاتي با پذيرفتن اعجاز ندارد ؟
مذهب فلاسفه در خوارق عادات چيست ؟
تـوضـيـح دهيد كه معجزه , تنها يك دليل ظني اقناعي نيست , بلكه برهاني عقلي بر صدق ادعاي نبوت است .
حقيقت اعجاز چيست و چگونه ممكن است در عالم طبيعت امري واقع شود كه خرق عادت كرده و كليت قانون طبيعت را نقض كند ؟
با توجه به كلام علامه طباطبايي كه قرآن يك معجزه علمي است . آيا مي توان دليل عقلي و علمي آن را پيدا كرد؟
آيا انبيا اقدام به آوردن معجزه مي كردند يا بر حسب درخواست مردم انجام مي دادند؟
چگونه در عصر حاضر با پيشرفت علم، كه براي هر پديده اي و توجيهي علمي قائل است، مي توان مسأله معجزه را قبول كرد و چرا در زمان حاضر معجزه ظاهر نمي شود؟
آيا اموري كه به عنوان معجزه ياكرامت از آنها ياد مي شود توجيه علمي ندارد؟
چگونه در عصر حاضر كه با پيشرفت علم، براي هر پديده اي توجيهي علمي قائل است، مي توان مسأله معجزه را قبول كرد و چرا در زمان حاضر معجزه ظاهر نمي شود؟
آيا معجزه با قانون علّيت ناسازگار است؟
آيا معجزه با نظم جهان سازگار است؟
آيا انسان مي تواند با پيشرفت دانش، به علّت معجزها پي برد؟
  1. 1655 از 4632