مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا پيغمبري غير از حضرت محمد (ص) به معراج رفت؟

تاريخ معراج رسول اكرم 6را بفرماييد. روايت هاي مختلفي ديده شده , كدام يك صحيح است ؟

آيا در معراج , پيامبر صداي حقيقي خدا را شنيد؟ احاديث قدسي چطور به پيامبر عرضه مي شد؟

معراج پيامبر7جسماني بوده يا روحاني ؟

در مورد معراج توضيح دهيد.

در شب معراج كه پيامبر (ص) به خدا نزديك شد، نزديكي جسماني بود؟

ميگويند عدم معرفت به خدا موجب عدم ترس از او ميشود. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.

چه كنيم كه با معرفت كامل خداوند، او را حاضر و ناظر بر اعمال خود ببينيم؟
آيا گناه نكردن معصومين(ع) يك امر اختياري بوده است ؟
آيا غيرمعصوم مي تواند حجت بين خدا و انسان باشد؟
آيا پاكي معصومان ، پاكي حضرت فاطمه از عادت زنانگي را نيز شامل مي شود؟
31: اگر پيامبر(ص) معصوم است، پس مقصود از مغفرت ذنب پيامبر كه در آغاز سوره فتح آمده است چيست؟
  1. 1658 از 4632