مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي توان گفت هستي از نيستي پديد آمده است؟
منظور از هستي و نظام شگرف خلقت چيست؟
آيا شخصيت ثابت و تغيير ناپذير مي تواند وابسته به بدن باشد ؟
خداوند چگونه بوجود آمده است
اينكه مي‎گوئيم «خدا واحد است» به چه معني است؟
با توجه به آيه لم يلد و لم يولد خداوند چگونه به وجود آمده است
خداوند چگونه به وجود امده است
هدف از هستي خدا چيست؟
آيا وجود خداوند از سنخ موجودات مادّي است؟
آيا از راه معجزات ائمه((عليهم السلام)) مي توان به وجود خداوند پي برد؟
1- آيا خدا وجود دارد ؟چگونه؟
چگونه رؤياهاي راستين گواه بر وجود «روح» است؟
  1. 1668 از 4632