مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان نظريه ولايت فقيه را براي افراد غير مسلمان توجيه كرد ؟
آيـا در نـظـام اسـلامـي فقيه وكيل مردم است ؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامي رابه ولايت فقيه تعبير مي كنند , نه وكالت فقيه ؟
آيا امام خميني قدس سره معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و از اين ديدگاه نظري در مقام عمل بهره جسته اند ؟
بـرخـي چـنـين گفته اند كه اگر مراد از الذين آمنوا در آيه 55 سوره مائده : انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكوه وهم راكعون نمي تواند علي عليه السلام باشد زيرا مستلزم اين است كه از اطلاق جمع , واحد ( علي عليه السلام ) اراده شده باشد و به لحاظ دستوري لغوي اين امردرست نيست .
گـفـته مي شود آيه 55 سوره مائده در مورد علي (ع ) نازل شده : با توجه به اينكه آيه مي گويد : ولي شما آنهايي هستند كه نماز را برپا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند اين عبارت چگونه بر يك شخص مانند علي (ع ) قابل تطبيق است ؟
اينكه گفته مي شود علي (ع ) انگشتر خود را در نماز به سائل بخشيد , انگشتري با آن قيمت گزاف كـه در تـاريـخ نـوشـتـه انـد علي (ع ) از كجا آورده بود ؟ به علاوه پوشيدن انگشتري با اين قيمت فـوق الـعـاده سـنگين اسراف محسوب نمي شود ؟ آيا اينها دليل برعدم صحت تفسير آيه 55 سوره مائده بر ولايت علي (ع ) نيست ؟
كلمه ولي در آيه 55 سوره مائده كه آن را نازل شده در حق علي (ع ) مي دانيد به معني دوست و ياري كننده است نه به معني متصرف و سرپرست و صاحب اختيار تا آن رابه ولايت علي (ع ) تفسير كنيد ؟
گفته مي شود آيه 55 سوره مائده درباره ولايت علي (ع ) نازل شده است در حالي كه مااگر ايمان بـه خـلافـت بلافصل علي (ع ) داشته باشيم بايد قبول كنيم كه مربوط به زمان بعد از پيامبر (ص ) بوده بنابراين علي (ع ) در آن روز ولي نبود و به عبارت ديگرولايت در آن روز براي او بالقوه بود نه بالفعل در حالي كه ظاهر آيه ولايت بالفعل را مي رساند ؟
اگر آيه 55 سوره مائده در حق ولايت علي (ع ) نازل شده چرا علي (ع ) به اين دليل روشن شخصا استدلال نكرد ؟
اينكه گفته مي شود آيه 55 سوره مائده درباره ولايت علي (ع ) نازل شده اين تفسير باآيات قبل و بعد سازگار نيست زيرا در آنها ولايت به معني دوستي آمده است ؟
دليل ولايت معصومان(عليهم السلام) چيست؟
چرا ديدگاه ها در مورد ولايت فقيه مختلف است ؟ لطفا در اين زمينه توضيح دهيد .
  1. 1676 از 4632