مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چـرا نمايندگان مجلس خبرگان , فقط فقيهانند و ديگر متخصصان و انديشه گران بدان مجلس راه ندارند ؟
در فقه شيعه , مبناي فقهي كار مجلس خبرگان چيست ؟
جايگاه مجلس خبرگان چيست و وظايف آن كدام است ؟
آيا انتخاب خبرگان براي تعيين رهبر , نوعي ( قرارداد اجتماعي ) است ؟
بـا تـوجه به اختيارات ولي فقيه , اگر به طور همزمان وي , خبرگان را منحل و مجلس نيز وي را عزل كند , چه بايد كرد ؟
در نـظـريـه ( انـتخاب ) در واقع خبرگان وكيل مردم اند تا رهبر را انتخاب كنند ; آيادر نظريه ( انتصاب ) نيز خبرگان براي شهادت اصلح , وكيل مردم اند ؟
آيا مي توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد ؟
آيـا جـدايـي رهبري نظام از مرجعيت تقليد - آن گونه كه در قانون اساسي جديد پيش بيني شده است - مشكلي براي مردم پيش نمي آورد ؟
جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايي كجاست و نسبت آنان با ولي فقيه چيست ؟
ولايت جامعه اسلامي از ديدگاه علامه طباطبائي با كيست ؟
آيـا پيشينه نظريه ولايت فقيه به زمان غيبت امام زمان عليه السلام مي رسد , يااينكه ريشه هاي اين نظريه در دوران حضور امامان معصوم عليهم السلام هم وجود داشته است ؟
ولايت فقيه را با دليلي ساده و قابل فهم براي همگان اثبات كنيد .
  1. 1678 از 4632