مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- آيا امام زمان « عج » داراي خانواده و زن و فرزند هستند ؟
2- بصورت شماره اي نشانه هاي ظهور را بيان كنيد ؟
- وظايف يك منتظر واقعي چيست ؟ مخصوصا يك زن.
1- چگونه مي توان معرفت خود را نسبت به امام زمان «عج» زياد كنيم ؟
2- خصوصيات و ويژگيهاي خاص ياران امام و غربال شدن ياران ايشان چيست؟
1- آيا امام زمان «عج» همسر و فرزند دارد نام آنها چيست ؟
2- عمر شريف آقا امام زمان«عج» چند سال است ؟
1- بعضي از علائم بارز ظهور حضرت مهدي «عج » را بنويسيد ؟
1- آيا حضرت مهدي «عج» هنگام ظهور با همسر و فرزندان ظهور ميكنند ؟
1- چند علائم از محكمات ، علائم ظهور امام زمان «عج » را بيان كنيد ؟
1-آيا امام زمان «عج» داراي همسر و فرزند مي باشد و اگر همسر و فرزند دارد، آيا هنگام ظهور خانواده ايشان همراه حضرت تشريف مي آورند ؟
1- چگونه باشيم تا رضايت امام زمان«عج» را تأمين نماييم و موفق به ديدار ايشان شويم ؟
  1. 1693 از 4632