مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه نيازي به علي((عليه السلام)) داريم؟
ديدن حضرت امام علي((عليه السلام)) هنگام مرگ چگونه امكان پذير است؟ و آيا در عالم برزخ مي توان پيغمبراكرم((صلي الله عليه وآله)) را زيارت كرد؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) مذهب سنّي داشتند؟
حضرت علي((عليه السلام)) چند زن و فرزند داشته است؟
درباره شجاعت حضرت امير((عليه السلام)) آيا عبارتي از آن حضرت به دست ما رسيده است؟
اينكه در بعضي عبارات حضرت امير((عليه السلام)) از عذاب و سختي جهنّم سخن به ميان آمده است آيا مي توان گفت عبادات آن حضرت براساس ترس از عذاب جهنّم بوده است؟
چرا حضرت امير((عليه السلام)) بنابر خطبه نهج البلاغه آهن گداخته را در دست عقيل گذاشت؟
نام و كنيه پدر حضرت امير((عليه السلام)) چيست؟
نام معروف حضرت اميرالمؤمنين((عليه السلام)) و لقب و كنيه آن بزرگوار چيست؟
چرا به حضرت علي((عليه السلام)) مي گويند اميرمؤمنان ولي به حضرت محمّد((صلي الله عليه وآله))نمي گويند؟
چرا حضرت علي((عليه السلام)) لباس پاره مي پوشيد؟
حضرت علي((عليه السلام)) در مورد پيامبر((صلي الله عليه وآله)) چه عقيده يي داشت؟
  1. 1702 از 4632