مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان يك فرد موفق در جامعه بود ؟


چگونه مي توان ساعت مطالعه را بالا برد و به مطالعه زياد علاقمند شد ؟

در يكي از مراكز وابسته به بسيج فعاليت علمي دارم در اين مركز خانمها هم حضور دارند و ناگزير روابطي وجود دارد . احساس مي كنم روابط من با آنها -اگر چه كاملا محترمانه و تقريبا علمي است - بيش از حد است به مشكلي كه نگراني اطرافيان و خودم را بوجود آورده است اگر چه به نظرم روابط نادرستي است ولي قدرت اراده مانع شدن را ندارم به علاوه فعاليتهاي علمي آنجا را بسيار دوست دارم و وابسته شده ام چكار كنم؟

براي من مبهم است كه تنها به درس بپردازم و يا به فعاليت اجتماعي در نهادهايي مثل بسيج نيز توجه كنم راه صحيح كدام است ؟ لازم به ذكر است كه من تا حدودي در سردرگمي به سر مي برم .

جايگاه دانشجو در جامعه كنوني چيست و تفاوت اين دانشجو با دانشجويان دورههاي قبل يعني دهههاي گذشته چيست؟

تاريخچه مكتب مدرنيسم و پست مدرنيسم و تفاوت اين دو را لطفا بيان بفرمائيد؟

آيا در جامعه بايد خشك مذهب بود يا متعادل؟

هدف خلقت را غربي ها بهتر فهميده اند آنكه بهتر عمل كند بهتر فهميده چرا مي گوييد ؟ اينگونه نيست ؟

به چه علت دولت اجازه هيچگونه مخالفت عملي را به افراد جامعه نمي دهد؟ منظور مخالفت عملي در برگزاري تظاهرات و تحصّنها و از اين قبيل برنامهها ميباشد.

آيا ايجاد يك فضاي باز فرهنگي براي تبادل همه انواع فرهنگها در كشور ما امكانپذير است يا نه؟

اگر امكانپذير است آيا كاري در اين زمينه انجام ميشود؟

چگونه ميتوان روحيه بهتري پيدا كرد؟

ما چه موقع بايد (واجب است) كه امر به معروف و نهي از منكر كنيم ؟ چه مواقعي نبايد دست به امر به معروف و نهي از منكر بزنيم ؟

  1. 1745 از 4632