مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا واقعا به حكم اصل خاتميت هيچ شخصيت حقوقي كه آثار شخصيت حقوقي پيامبر را داشته باشد و ولايت تشريعي به او تفويض شده باشد وجود ندارد؟ پس ولايت فقيه چه مي شود؟

آيااين امكان وجود دارد كه راه حل غير فقهي بر راه حل فقهي بچربد و فقه موجود با ابزار موجود بهترين پاسخ را الي الابد به مشكلات مي دهد؟

ايا اين امكان وجود دارد كه رده حل غير فقهي بر راه حل فقهي بچربد و فقه موجود با ابزار موجود بهترين پاسخ را الي الابد به مشكلات مي دهد.

چراولايت فقيه مانند رياست جمهوري دوره اي نباشد تا ازاحتمال مضرّات تمركز قدرت دردست يك نفر جلوگيري كنيم؟
با توجه به عظمت و رحمت پروردگار از طرفي و ضعف و ذلت انسانها از سوي ديگر و مدت زمان جرم و جنايت انسانها با هر شدتي بهرحال كوتاه است، مخلد بودن در آتش چگونه است و آيا منظور از آتش و سوختن همان است كه در ظاهر است يا اصولاً مفهوم ديگري دارد؟

تحليل شما از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني چيست ؟

آيامي شود واقعا وحقيقتا انساني درس نخوانده باشد ويك فرد معمولي وبيسواد درجامعه باشد ولي فرزنداني خوب وصالح به معناي واقعي تربيت كند؟

دنيا سجنمؤمن است مي خواهم بپرسم آيا اگر انسان بخواهد فرد مؤمن وموفقي باشد بايد در زندگي، سختي بكشد يا ميتواند با لذت بردن كه به ديگران آسيب نميزند زندگي كند ؟

براي رهايي از استرس وهيجانهاي بيش از حد روحي ورواني وداشتن يك اخلاق آرام ومتين چه بايد كرد ؟ لطفاًيك پاسخ عملي يعني قابل عمل كردن بفرمائيد ؟

چرا دروضعيّت اشتغال جوانان بهبود حاصل نمي گردد ؟

چرا براي اعضاي بسيج مزايا و استفادههايي نظير تخفيف در زمان خدمت سربازي و غيره قرار داده شده است، مگر افراد براي رضاي خدا در اين تشكل فعاليت ندارند؟

علل دين گريزي جوانان چيست ؟

  1. 1749 از 4632