مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه راه هايي براي جلوگيري از منكرات اخلاقي و اجتماعي يك فرد پيشنهادمي كنيد؟
بعضي از فروشنده ها شير يارانه اي را به شرط خريد پنير يا خامه مي فروشند.آيا اين كار جايز است؟
دليل وجود بنياد شهيد و بنياد جانبازان و برخورداري آنها از امتيازات خاص چيست؟
معناي رپ (\G\200 par\G\000) چيست و چه آرماني دادند؟
وظيفه يك دانشجوي بسيجي جانباز، در اين مقطع انقلاب چيست؟
علت بي تفاوتي و عدم توجه به وضعيت رفاهي، فرهنگي، شغلي و معنوي جانبازان چيست؟
علت كم رنگ شدن ارزش هاي ديني نزد اقشار جامعه چيست؟
علت عقب ماندگي مسلمانان از قافله تمدن چيست؟
با اين كه نياز به ازدواج داريم، ولي امكان ازدواج براي ما فراهم نيست،چه كار بايد بكنيم؟
آيا زندگي اجتماعي ضرورت دارد؟ علت عزلت برخي از مردان الهي چيست؟
وضعيت فرهنگي مردم ايران نسبت به جوامع ديگر، در چه سطحي است؟
راهكارهاي فرهنگ سازي در محيط دانشگاهي را بيان نماييد.
  1. 175 از 4632