مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در ماه رجب همان طور كه فرموديد اعمالي با ثوابهاي بسيار زياد ذكر شده، مثلاً فلان ذكر را اگر صدبار بگوييد ثواب صد شهيد در راه خدا را دارد،آيا واقعاً كسي كه در جبهه جنگ جنگيده با كسي كه در امنيت و آرامش در محيط خانه فلان ذكر را صدبار خوانده يكي مي شود آن هم صد شهيد؟

به اينجانب يكي از پاسخهاي همين موسسه به نام فردي ديگر داده اند كه من گم كرده ام آيا بر گردن من گناهي هست يا خير ؟

اين كه مي گويند ديدن سيّد درخواب امامع است درست است؟انواع خوابها را نام برده وتوضيحي ارائه كنيد.

درخواست مي كنم پاسخ دهيد درمورد سياستهاي حاكم در جامعه كه دولتمردان دارند اين بينش درجامعه وجود داردكه دولتمردان راستگرا سياستي همچون انگلستان را در پيش گرفته وسياستمردان وقت دولت آقاي خاتمي سياستهاي آنها رنگ و بوي آمريكا را دارد خواهشمند است توضيح دهيد.

آنچه در مورد انصار حزب ا...مي دانيد توضيح دهيد؟

تا كي بايد مسئولين شعار بدهند و دلسردي مردم را شديد كنند؟ تا كي بايد شعارداد؟

چرا جلسات مجلس خبرگان حداقل مانند شوراي اسلامي مستقيماً براي مردم پخش نمي شود؟ يا حداقل اينكه متن جلسه از طريق روزنامه، صدا وسيما و... به اطلاع عموم نمي رسد؟ (تذكر:در جامعه مسلمين، آحاد مردم بايد از اعمال و احوال مسؤولين نظام مطلع باشند و هم اينكه سيرة ائمه اطهار(خود حاكي از اين است؛ تا جائي كه حضرت رسول(خود در جمع براي قصاص آماده مي شوند. حضرت امير(در مسجد رو در رو مورد انتقاد قرار مي گيرند).

نظر به اينكه شوراي نگهبان را رهبري تعيين مي نمايند، وشوراي محترم نگهبان، خبرگان رهبري را تأييد مي نمايند و خبرگان، رهبري را تعيين مي كنند، لطفاً حدالمقدور مفصل توضيح فرمائيد دور باطل صورت گرفته يا خير؟ به چه دليل؟

وظيفه بسيجيان درحال حاضر نسبت به اوضاع جامعه چيست؟(گراني و فساد در جامعه)

اگر براي من ذكر هنگامي كه مي خواهيم بلند شويم را بگوييد متشكرمي شوم وبگوييد درهنگام بلند شدن چند ذكراست؟

علت عدم هماهنگي در سياستهاي كلان وخرد نظام چيست؟

رهبرانقلاب درسخنراني خيلي جدي وپرشكوه براي مبارزه با گراني وتوقف آن سخنراني كردند،اما عملاً از فرداي آنروز قيمت نان گران شد، به نظر شما آينده نظام چگونه خواهد بود بخصوص كه همه مي دانيم پيامبرص فرموده اند : الملك يبقي مع الكفر ولايبقي مع الظلم، البته اينجانب رهبرمعظم انقلاب را از صميم قلب دوست دارم وعاشق صفا وصداقت وزهدايشان هستم، ولي درسطوح بعدي به مسؤلين اميدي نيست.

آينده اين كشور را چگونه مي بينيد؟

چرا آمريكا دارد دركارهاي ايران دخالت مي كند و دارد درايران آشوب به پا مي كند واز آشوب گران حمايت مي كند آيا قصد آمريكاحمله به ايران است؟

  1. 1759 از 4632