مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در وضيعت كنوني كه اقتصاد مملكت وضعيت بسيار بدي دارد و به نقل روايتي از پيامبر( كه فرمودند : از هردري كه فقر وارد شود ازدر ديگر ايمان خارج مي شود مردم در فقر بسيار زيادي به سرمي برند واين باعث بدبين شدن افراد نسبت به دولت شده است،دراين باره توضيح دهيد.

چگونه مي توان به جوانان امروزي فهماند كه به بزرگان خود احترام بگذارند؟زيرا جوانان امروزي به اين امر كم توجه شده اند.

چرا در بخش فرهنگي دركشور ما زياد مسئولان سرمايه گذاري نمي كنند؟

چرا در جامعه ما تبعيض زياد است ؟

براي چه در ادارات پارتي بازي مي كنند ؟

از جنابعالي تقاضا دارم توضيح دهيد كه چرا مسائل مربوط به اغتشاشات دانشجويان و مردمي هيچ گاه بطور شفاف و واضح در رسانه هاي گروهي بخصوص درتلويزيون به نمايش گزارده نمي شود؟

چرا آقاي خاتمي براي آنكه به او رأي بدهند در روزنامه انتشار كرد كه هركس به من رأي دهد به او پول مي دهم؟

چرا بعضي از خبرهايي كه به ضرر اشخاص سياسي و حكومت است پشت پرده باقي مي ماند؟

چرا مغزهاي متفكر ايران در كشورهاي خارجي به درس خواندن مي پردازند؟

آيا عراق اسراي ما راآزاد مي كند؟ دراين مورد توضيح دهيد.

چرا آمريكا با اين همه شكست از ايران بازهم دست از مبارزه برنداشته است؟

براي اينكه جوانهاي ما به راه مواد مخدر كشيده نشوند چرا ما نبايد اداره دخانيات را نابود كنيم؟

  1. 1762 از 4632