مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آسيبها كدامند؟لطفاً راهي براي درمان روح بيمار بفرماييد؟

اگر اشكالي ندارد كنجكاو شده ام تا بدانم ميزان از بين رفتگان و زخميان در حوادث زلزله بم و حادثه منفجر شدن قطار ايستگاه خيام نيشابور چه اندازه بوده است ؟

تصميم آمريكا چيست بعضي ها مي گويند آمريكا بعد از محاصره ايران واشغال كردن كشورهاي همسايه ايران به ايران حمله مي كند آيا اين حرف درست است؟

چرا بعضي از خوانندهها كه در خارج از ايران ميخوانند نوار آنها غير مجاز و وقتي كه در داخل ايران بدتر از آنرا ميخوانند مجاز دانسته ميشود؟

بعضي از هواداران دكتر شريعتي او را به عنوان شهيد قلمداد ميكنند اين حرف تا چه اندازه واقعيت دارد و كتابهاي معتبر مرحوم را معرفي كنيد؟

آيا اين كه ما بسيجي باشيم و يا ضابط امر به معروف و نهي از منكر تا ديدم كسي در كوچه و بازار اعمال ضد اخلاقي ميكند مانند متكل گفتن به دختران و با مزاحمتهاي ديگر يا برقراري رابطه نامشروع در ملآ عام ما مي توانيم بدون حكم قاضي اينها را دست و پا بسته مورد ضرب و شتم قرار داده و يا فحاشي كنيم؟

چرا در ايران دو جناح وجود دارد و اين دو با يكديگر مخالفت دارند و كداميك از اين دو جناح بهتر است؟

چرا دولت توسط نمايندگان جلسه پرسش و پاسخ و انتقاد و پيشنهاد در شهرستانها برگزار نمي كند كه اگر كسي طرحي ياپيشنهادي داشته باشد به راحتي بتواند از طريق نماينده خود به گوش دولت برساند؟

با توجه به اينكه مبارزه با اعتياد مواد مخدر براي دولت از خوردن يك ليوان آب هم ساده تر است چرا دولت مردان ما اقدامي براي اين آتش خانمان سوز نمي كنند و فقط توجه به درآمد دولت و جريمه قاچاقچيان دارد؟

در صورتيكه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به بالاترين سقف خود رسيده است و درآمد ايران از صادرات نفت و ديگر اجناس بالا رفته است اين درآمدها به كجا ميرود كه سوب سيدها برداشته شود و قيمت مصالح ساختمان و ديگر اجناس به حدي رسيده كه ديگر ساخت و ساز انجام نميشود كه خود باعث بيكاري تعداد زيادي از مردم شده است؟

يكي ديگر از پايههاي بيثباتي در كشور نظارت نداشتن بر نرخهاي بازار است، چه كسي مسئول برخورد با آنها مي باشد؟

  1. 1778 از 4632