مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان با برادري كه هيچ گونه علاقه اي به او ندارم رابطه برقرار كرد و لطفاً راههاي برخورد را توضيح بدهيد؟

جوانان بسيار از آينده نااميد هستند (آينده كشور) بدليل درگيري مسئولين به امور شخصي و حزبي و گروهي خويش و عدم توجه به مسائل مردم همچنين مردم نسبت به سرمايه هاي كشور اظهار نگراني دارند اعم از معادن و نفت و همچنين مغزهاي متفكر كه از ايران فرار مي كنند؟ خواهشمند است در مورد اين مسائل واقعيت ها را بيان كنيد؟

در مورد نوجوانان و نحوه رفتار با آنان چگونه بايد رفتار كنيم يعني هر چه آنها بگويند مطلقاً پاسخ مثبت دهيم يا خير تا چه حد بايد به گفته هاي مثبت و منفي آنها پاسخ دهيم و تا چه حد به آنها آزادي دهيم زباني باشد بهتر است يا عملي؟

مشكل من عدم داشتن جواب مناسب براي افراديست كه به شخص رهبري توهين و جسارت مي كنند و تهمت مي زنند. بالاخص در جمع دوستان كه اين مطلب خيلي شايع است. به عنوان مثال در خصوص منبع درآمد و ظاهر سازي رهبري. خواهشمند است يك جواب منطقي و شفاف ارائه دهيد. در ضمن در طريقه بيان درست و داشتن اعتماد به نفس مرا راهنمايي كنيد؟

لطفا بگوئيد كه اين همه پول را كه به عنوان دستمزد به فوتباليست ها و يا بازيگرها مي دهند را از كجا مي آورند صد در صد قسمتي يا همه ان را از پول مردم مي دهند؟

چرا حضرت امام خميني (ره) تفسير قرآن را ادامه ندادند؟

شبهه اي مطرح ميشود كه مقام معظم رهبري داراي اجتهاد مطلق نيستند. خواهشمندم پاسخ را كامل بفرماييد؟

در باب جملات شريفي چون علي اللهي، زينب اللهي، حسين اللهي و ... توضيح فرماييد؟

يكي از بزرگترين بدبختي هاي جامعه ما مواد مخدر و دخانيات مي باشد پس چرا دولت دم از ترك آن مي زند و آن را خطر بزرگ مي داند و اعتياد مرگ تدريجي مي گويند. چرا خود دولت دخانيات توليد مي كند و چرا مقام معظم رهبري آن را حرام نمي كنند مثل آيت الله شيرازي؟

نحوه انجام امر به معروف و نهي از منكر براي نسل جوان چگونه است بلكه به عنوان مثال در محيط دانشگاه و از چه عباراتي بيشتر استفاده كنيم كه تأثير داشته باشد؟

قدرت بيان و صحبت كردن خوبي ندارم و نمي توانم آن چيزي را كه مي خواهم و دل بر آن رضاست بيان كنم شايد كسي در جلوي من كاري ناپسند انجام دهد ولي نمي توانم به او چيزي بگويم و قادر نيستم او را از آن كار نهي كنم براي اين امر چه نصيحتي داريد؟

درباره آيت منتظري كه قبلا قائم مقام رهبري بودند توضيح دهيد؟

  1. 1785 از 4632