مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظريه آيت اللّه العظمي شبيري زنجاني در رابطه با مصاحبه واعظ زاده
بعد از اين كه وضو گرفتيم طبق رساله امام خميني (ره) ميتوانيم چند قدم راه برويم و بعد مسّ سر و پا را انجام دهيم؟ بنده معتقدم تا آب وضو هست و كف دست رطوبت دارد ميتوانم ده قدم يا بيست قدم يا بيشتر مس كنم ولي بعضي از دوستان ميگويند فقط تا سه قدم ميتوان راه رفت و مس كرد. لطفاً بنده را راهنمايي كنيد.استفاده از شطرنج سابقاً حرام بوده و هم اكنون بازي با آن بدون برد و باخت بلا اشكال است. ولي استفاده از پاسور به هر نيّت حرام است. چرا اين دو احكامي متفاوت دارند. لطفاً جواب را بر اساس فتواي مقام معظم رهبري محبّت فرماييد.چنانچه شخصي مكاني را جهت ساختن مسجد واگذار نمايد، در زمان حيات وي در آن مكان مسجد احداث شود و ساليان زيادي مردم در آن مكان نماز ميخواندند و سپس آن شخص فوت نمايد، آيا تأييديه از نماينده ولي فقيه، امام جمعه شهرستان و امام جماعت مسجد و هيأت امناء و پنجاه نفر از مؤمنين و اعضاء بسيج آن مسجد مبني بر وقف بودن آن مكان وقف را ثابت مينمايند.چرا مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي از خودشان رسالهاي چاپ نميكنند. آيا ما ميتوانيم به تقليد از رهبرمان از رساله حضرت آيت الله خميني استفاده كنيم؟بنده مقلّد مقام معظم رهبري ميباشم ولي تاكنون رساله ايشان را پيدا نكردهام. آيا ميتوانم از ايشان تقليد نمايم؟ چگونه به رساله ايشان دسترسي پيدا كنم؟استفاده كردن از بازي شطرنج در پايگاههاي مقاومت بسيج چه حكمي دارد؟ با توجه به اين كه يكي از رشتههاي ورزشي كشور محسوب ميشود، لطفاً نظر خود را بيان فرموده و مراتب آن را اعلام فرماييد.اگر فردي خودش صيغه عقد موقت را جاري كند و در همين شرايط به جرم (زنا) دستگير شود از لحاظ قانوني و احكام شرعي حكمش چيست؟ لطفاً توضيح دهيد.»أنوُ« و »الكيرم« چه نوع وسايلي هستند كه در سوال 39 جلد دوم اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبري آمده است؟»بنده قبلاً مقلد امام خميني (ره) بودهام. پس از رحلت ايشان به تبعيت از آيت الله خامنهاي به تقليد از حضرت امام باقي ماندهام. آيا صحيح است يا خير؟ازآنجايي كه فرماندهان محترم مناطق و نواحي سطح كشور اقدام به جذب كمكهاي مردمي مينمايند و پس از جذب واريز به حساب سپاه طبق دستور، آن را ميبايست در راستاي گسترش بسيج هزينه نمايند؛ آيا فرماندهان محترم مجاز ميباشند اين بودجه را در مصرف و خريد هديه مثلاً براي پاسداران به مناسبت روز پاسدار برسانند؟ آيا گرفتن اين هديه با اين خصوصيات داراي مشكل شرعي هست يا خير؟از همان ابتداي تكليف از مقام معظم رهبري تقليد ميكردم. دو جلد كتاب استفتائات ايشان جواب گوي همه مسائل نيست. آيا درست است كه ايشان عمل به رساله امام را مثل عمل به رساله خود دانستهاند؟ مدرك معتبري در اين زمينه هست؟  1. 1790 از 4632