مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا الان استفاده از ماهواره ممنوع شده است؟
با توجه به اسلامي بودن كشور چرا سيگار - كه براي جامعه ضرر دارد - به فروش مي رسد؟
مسلمان شناسنامه اي چيست و چرا ما را به آن متهم مي كنند؟
آيا مخارجي كه صرف تحصيل دانشجويان و طلاب مي شود برايشان مسئوليت مي آورد
چه نوع فعاليت هاي فرهنگي مي توان در مساجد داشت؟
وظيفه و مسئوليت هاي يك دانشجو در برابر خودش و مردم چيست؟
شركت زنان در كارهاي اجتماعي با توجه به رواياتي كه داريم مسجد زن خانه اوست چه حكمي دارد؟
با اينكه اكثر مراجع بازي شطرنج را حرام مي دانند چرا شطرنج بازي در جامعه زياد شده است
چرا فقط براي بعضي از ائمه تولد يا شهادتشان را تعطيل اعلام مي كنند؟
درباره مقام و منزلت زن در اسلام توضيح دهيد.
چرا از بين انسانها دين اسلام نصيب ما شده و آيا ما داراي شايستگي خاصي بوده ايم
چرا صداوسيما در حاليكه زير نظر رهبري است موسيقي هاي مبتذل و برنامه هاي غير اسلامي پخش مي كند
  1. 181 از 4632