مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا امام علي ( عليه السلام ) در جنگ صفين شكست خورد ؟
آيا امام علي ( عليه السلام ) در زمان خلفا در جنگي شركت داشتند ؟
چرا علي ( عليه السلام ) ، مانند ابوذر و عمار ياسر خيلي صريح انتقاد نمي كرد و اعتراضات او عليه عثمان به شيوه ي ابوذر نبود ؟
آيا امام علي ( عليه السلام ) در جنگ صفين براي حفظ جان خود دستور بازگشت به مالك اشتر صادر نمود ؟
پيامبر فرمودند : « پس از من مقام ولايت به علي ( عليه السلام ) تعلّق دارد » . ولي ممكن است منظور ايشان جانشين با واسطه بوده باشد ؟
در مجلسي كه پيامبر ( ص ) نزد خويشان دعوتش را آشكار ساخت ، با اينكه آنان هنوز پيامبري وي را تصديق نكرده بودند ، چگونه علي ( عليه السلام ) را جانشين قرار داد ؟
چرا حضرت علي ( عليه السلام ) با خلفاي غاصب مدارا نمود ؟
رمز پيروزي حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) در جنگ ذات السلاسل چه بود ؟
آيا اينكه پيامبر اكرم در بستر قلم و كاغذ خواستند و سخناني فرمودند كه ديگران آن را هذيان تلقي نمودند ، بعيد به نظر نمي رسد ؟
آيا مي توان گفت كه پيامبر در غدير خم ، وصي مالي براي خود انتخاب كرد ، نه جانشين در حكومت ؟
چرا پيامبر ( ص ) درباره مسأله ولايت و امامت چيزي ننوشت ؟
چرا تجمل به دستگاه خلافت راه يافت و خانه گلين حضرت محمد ( ص ) و علي ( عليه السلام ) به كاخها تبديل شد ؟
  1. 1822 از 4632