مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حضرت امام موسي بن جعفر((عليه السلام)) چند سال در زندان به سر بردند؟
نام فرزندان حضرت امام كاظم((عليه السلام)) چه بوده است؟
امام هفتم (7) چند فرزند داشتند و نام پدر و مادرشان چيست؟

حضرت امام موسي بن جعفر ( عليه السلام ) چند سال در زندان به سر بردند ؟
كداميك از ائمه ( عليهم السلام ) باب الحوائج هستند ؟
نام فرزندان حضرت امام كاظم ( عليه السلام ) چه بوده است ؟
درست است كه اما سبب فيض الهي به مردم مي شود ولي در اسلام هست كه هر فردي مي تواند خودش با خدا ارتباط برقرار كند چنانكه خداوند فرموده «ادعوني استجب لكم; و با پرهيزكاري خود شايسته رحمت الهي شوند» آيا اين دو مطلب با هم تناقض ندارد؟
حديثي از امام دهم، حضرت هادي((عليه السلام)) بيان بفرمائيد؟
چگونه از امام علي النقي((عليه السلام)) فرزندي مانند جعفر كذاب باقي ماند؟
حديثي از امام دهم ، حضرت هادي ( عليه السلام ) بيان بفرمائيد ؟
چرا امام دهم ( عليه السلام ) را « هادي » و امام دوازدهم را « مهدي » لقب داده اند ؟
چگونه از امام علي النقي ( عليه السلام ) فرزندي مانند جعفر كذاب باقي ماند ؟
  1. 1844 از 4632