مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كتاب علل الشرايع از كيست؟ آيا علما دربارة آن ترديد مي كنند؟ آيا منسوب به حضرت رضا(ع) است؟

حضرت زهرا در خطبه اي فرمود: خداوند ... عدل را براي پيراستن دلها قرار داد. اين جمله را تفسير كنيد.

آيا ممكن است اين جمله حضرت فاطمه(س) كه فرمود: زن وقتي در كنج خانه خود نشسته، به خداوند از همه حال ديگر نزديك تر است بد نقل شده باشد، با توجه به اين كه بعضي از اين گونه جملات وسيله اي براي تخطئه خانمهاي كارمند و شاغل مي گردند؟

از آن جايي كه شنيده ام: امام علي(ع) فرمود: كسي به مال و ثروت نمي رسد، مگر مالي و حقي از مظلوم ندهد، آيا تمام ثروتمندان را (در صورت صحيح بودن اين حديث) مال مردم خور بايد دانست؟

چرا برخي از احكام را تعبّد محض دانسته اند و دانستن فلسفه آن را براي ما لازم ندانسته اند؟ و اگر تعبد محض است پس چرا امامان فلسفة احكام را بيان كرده اند؟

شيعيان گناه كاري كه گناهان زياد دارند، در جهنم هميشه خواهند بود؟

آيا آتش زدن و پاره كردن و زير پا ريختن اسماي چهارده معصوم و اسم خدا گناه است؟

آيا پاداش اطاعت و محبّت به والدين به اندازة رسيدن به مقام و منزلت دوستي خدا و اهل بيت(ع) است؟

ده قسمت از خطبه پيامبر در غدير خم را ذكر كنيد.

آيا اطلاق لقب خلفاي راشدين به خلفاي سه گانه كه حق امرالمؤمنين(ع) را غصب كرده اند صحيح است؟ از چه بابي اين لقب به آنان داده شده است؟

براي نمازهاي حاجت و توسل به ائمه (ع) كه مي خواهيم بخوانيم، آيا نياز هست كه براي آن ها اقامه بگوييم؟

اين كه مي گويند: مي توانيم صداي وقايع و اتفاقات روز عاشورا را از آسمان بگيريم، درست است؟

  1. 1876 از 4632