مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اين كه موجود معدوم نميشود، حوادثي كه در كربلا اتفاق افتاد، الان موجود است. حالإ؛ ّّما چگونه ميتوانيم آن صحنهها را براي خودمان متجلي كنيم؟

چرا در مملكت شيعه اجازه داده ميشود كه اهل سنت با پول ما در مناقب خلفا كتاب بنويسند؟!

نحوه عزاداري و فلسفه عاشورا و پهلواني ابا عبداللَّه(ع) را بيان كنيد.

چگونه جنگهاي عصر عمر و ابوبكر ظفر آفرين بودند، ولي در مورد حضرت محمد(ص) و حضرت علي(ع) خون ريزي بين خوشان بود؟

سيصد آيه منسوب به حضرت علي(ع) در قرآن مجيد را برايم ارسال داريد؟

چرا قبر حضرت فاطمه(س) مخفي است؟

شمشير علي(ع) از كجا آمده است؟

حضرت علي(ع) چند فرزند دارد؟

لقب دوازده امام معصوم(ع) رانام ببريد.

چرا امام حسين(ع) را كشتند؟

چرا حضرت علي(ع) را كشتند؟

اين روايت كه ميگويد: اگر چهل روز امام خود را نبيني، نابينا و كور ميشوي، از نظر سند معتبر است؟

  1. 1904 از 4632