مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كدام يكي از همسران امام حسين(ع) در واقعه كربلا حضور داشتند؟

مادر گرامي حضرت رقيه(س) چه كسي بود؟

نام تمام همسران و فرزندان امامان(ع) را بنويسد.

ائمه (ع) و معصومين(ع) هميشه بر حقّ الناس تأكيد ميكردند، ولي بانوي بزرگ اسلام(س) با گريه خود سلب آسايش ميكرد و اين تضييع حقّ مردم است!

چرا ابابكر فدك را به فاطمه زهرا(س) برنگرداند؟

اين راوياني كه در زمان پيامبر(ص) و امامان(ع) بودند چطور ميتوانستند همه چيز را روايت كنند بنويسند در صورتي دشمنان با آنها همكاري نميكردند؟ پس آن راوي كه در تشييع جنازه حضرت زهرا(س) بود آيا روايت نكرده كه قبر حضرت فاطمه زهرا(س) دقيقا كجا است؟

زندگي نامه حضرت خديجه(س) را به طور مختصر بنويسيد:

زندگي نامه حضرت زهرا(س) را به طور مختصر بنويسيد.

مذاهب اربعه اهل سنت را توضيح دهيد.

تاريخچه تشيع و اصول و عقايد آن را بيان كنيد.

آيا مهر يا تسبيحي كه از كربلا تحت عنوان تربت ميآورند، حقيقتاً خواصّ تربت حضرت امام حسين(ع) را داد؟ آيا ميتوان آن را به قصد شفا استفاده كرد؟

وقتي كه امام علي(ع) قبل از اين كه از دنيا برود، به چه علت به حسن و حسين(ع) گفت: جنازه من را كه ميبريد پشت سرتان را نگاه نكنيد؟

  1. 1905 از 4632