مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مقصود از آيه هاي 31 و 32 سورة مؤمنون رسول و قوم هود(ع) است؟ مدّت رسالت هود چقدر بوده و سرانجامش چه شد؟

از دانشمندان شيعه كساني هستند كه خدا را داراي صفت لذّت و ابتهاج مي دانند، مانند ابواسحاق نوبخت، صاحب كتاب كلامي يا قوت و يا خواجه نصيرالدين، صاحب كتاب تجريد كه براي خدا لذّت عقلي قائلند. نظر علماي عصر حاضر چيست؟ اهل سنت چه نظري دارند؟

امام حسن مجتبي(ع) با وجودي كه مي دانست همسرش او را زهر مي دهد، چرا راه گريز را انتخاب نكرد؟ (مثل اين است كه انسان پاي كوهي بنشيند، تابلوي ريزش كوه را نظر كند و جانش را از دست بدهد.

چرا امام حسين(ع) را ثارالله (خون خدا) گفته اند؟

رابطه يا علاقة شير وحشي جنگلي با امام حسين(ع) چيست كه در كنار بدن مطهر حضرت گريه مي كند؟

چرا در ايام ماه محرم (در روز عاشورا) لشكر يزيد چهار هزار نفر بودند در شرايطي كه ياران امام حسين(ع) با تمام زن ها و بچه ها هفتاد و دو تن بودند؟

چرا در سخن حضرت علي(ع) آمده است: در بيماري اجري نيست، ولي گناهان را مي ريزد؟ اما پيامبر اكرم(ص) فرمود: اگر مريض مي دانست چه ثوابي براي او در هنگام مريضي اش است، دوست مي داشت هميشه مريض باشد. چگونه اين دو روايت با هم منافاتي ندارند؟

بارها شنيده ام : امام حسين(ع) حضار در مجالس عزاداري خويش را طلبيده وگرنه نمي توانسته اند حضور در مجلس پيدا كنند، امّا كساني را سراغ دارم كه تمام طول سال به گناه و كارهاي حرام مشغولند و تارك الصلاه هستند، اما فقط ايام محرّم لباس سياه مي پوشند و در مجالس عزاداري شركت مي نمايند يا در مسجد كمك مي كنند و سينه مي زنند. به نظر شما امام حسين(ع) اين گونه افراد را مي طلبند؟

چه درسي از انقلاب امام حسين(ع) مي توان آموخت؟

تقديم بهترين ياران و اهل بيت امام حسين(ع) چه تأثيري در پيروزي قيام حضرت داشته است؟

آيا مي توان ايستادگي امام حسين(ع) در برابر طاغوت زمان را به ايستادگي ملت ايران در برابر امريكا تعميم داد؟

نقش بصيرت در جاودانگي قيام امام حسين(ع) چيست؟

  1. 1908 از 4632