مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا هنگام دعا پيامبران، امامان و حضرت فاطمة زهرا(س) را صدا مي كنند؟

آيا تا كنون علماي شيعه و اهل سنّت ميزگردي در خصوص مسايل مورد اختلاف داشته اند؟

چرا شيعيان بر سنگ و خاك سجده مي كنند ولي اهل تسنن از مُهر و سنگ استفاده نمي كنند؟

مگر در خصوص مباحثي مانند وضو در قرآن و احاديث ذكر نگرديده كه اهل سنت به يك نحو و شيعيان به نحو ديگر وضو مي گيرند؟

در آيه 18 سورة سبا گفته شده كه امام صادق(ع) فرمود: مقصود از شهر پيغمبر و منظور از قريه امام و مراد از نعمت علوم است. آيا اين مطلب مورد تأييد است؟

چرا آية تطهير (آيه 33 احزاب) دربارة زنان پيغمبر(ص) نيست، در حالي كه اهل سنت بر آن معتقدند؟

در متن پاية يك در قسمت زيارت اهل قبور گفته شده است كه دادن صفت شفادهندگي به طور مستقيم به ائمة اطهار شرك است. پس چرا در بعضي مجالس روضه مي گويند اگر مريضي داريد يا حاجتي داريد به فلان امام متوسل شويد؟

راز جاودانگي عزت و افتخار حسيني در چيست؟

چرا اهل سنت هر جا نماز مي خواند از همه جلوتر مي ايستد؟ چرا وقتي مثلاً چهار ركعت نماز مي خوانند جاي خود را تغيير داده، بعد چند ركعت ديگر آنجا مي خوانند؟

به شهادت رساندن حضرت فاطمة زهرا(س) توسط غلام عمر يعني قنفذ صورت گرفت.آيا اين به معناي دستور دادن عمر به قنفذ براي انجام اين كار ناپسند است؟

احاديثي كه از پيامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) نقل شده، تا چه اندازه سنديت دارد؟ اين احاديث توسط چه كساني گرد آوري شده است؟

آيا ابن عباسممحمد حنفيه و عبدالله بن جعفر با فكر امام حسين(ع) مخالف بودند و جنگ با يزيد را قبول نداشتند؟

  1. 1910 از 4632