مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقتي كه نبي بعد از آزمايش هايي به مقام امامت ميرسد، پس مقام امامت بالاتر از نبوت است. چرا امام، وحي كه خيلي مهم است دريافت نميكند؟

درباره حضرت امير مؤمنان 7يك جا مي خوانيم كه در حال نماز تير از پاي مبارك در آوردنداصلاً متوحه نشدند و در جاي ديگر مي خوانيم كه در حال نماز صداي مسائل راشنيد و انگشتر خود را به اودادند, جمع بين اين دو حادثه چگونه ممكن است ؟

اللهم صل علي سيدنا محمد6مختلف الملوان وتعاقب العصران و وكر الجديوان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بية منا التحيةو السلام . ترجمه تحت اللفظي اين كلمات را بنويسيد و اگر ازكتاب هاي شيعه نقل شده لطفاً ادرس آن رابنويسيد 7آن طوري كه گفته اند: ظاهراً ازتفسير روح البيان نقل شده است .

معصوم(ع) ميفرمايند: نشايد و نبايد كه مردي دست مرد ديگر را ببوسد، چون اين عمل به معناي تعظيم و سجده در برابر او است. آيا بوسيدن دست استاد يا پدر و مادر هم شامل اين حديث ميشود؟

آيا اين سخن صحيح است كه از معصوم چنين نقل شده است: براي نطفههاي خود جاي مناسب انتخاب كنيد و از سياهان بپرهيزيد كه رنگ زشتي است؟ مقصود از سياهي چيست؟ آيا اسلام در اين مورد به تبعيض نژادي قائل نشده است؟

چه عوامل موجب قسمت شدن زيارت خانه خدا ميشود؟

افرادي كه از راه غير مشروع پولدار مي شوند و از اين پول براي زيارت مصرف مي كنند; زيارتشان قبول است ؟

آيا شفاعت فقط در جهان آخرت مصداق دارد؟ در دنيا مؤمنان از شفاعت شافعان برخودار نيستند؟

اگر به امام علي(ع) خيانت نميشد، اكنون قرآن از نظر ترتيب سورهها به چه كيفيتي بوده است؟

بعد از قرآن معتبرترين كتابها كدام اند؟ ضمناً آيا نهج البلاغه تفسير قرآن هم هست؟

در اعتقادات مذهبي ضعيف شدهام و در تحصيل افت پيدا كردهام آيا راه حي براي گذشتن از اين حالت وجود دارد؟

درباره اصول پنج گانه دين (توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد) در سه محور زير راهنماييهاي لازم را مبذول فرماييد: 1 - اولويت بندي جهت مطالعه؛ 2 - منابع و مآخذ معتبر؛ 3 - محل و مكان دسترسي به اين منابع.

  1. 1926 از 4632