مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا دين حق , انحصاراً نزد ما است (شيعيان ) و ديگران مطلق هيچ بهره اي از حق ندارند يا اين كه به گونهء ديگري است ؟

اين جملهء امام حسين 7كه فرمود: دليل بر اين نيست كه انسان اگر دين همنداشته باشد مي تواند يك فرد آزاد و منصفي باشد؟

آيا مركب حضرت علي 7 هم اكنون زنده است ؟ اگر زنده است , كجا است ؟

آيا مهريهء حضرت زهرا3آب بود, به طوري كه مداحان در اشعار مي گويند, يا اين كه مهريه ءآن حضرت چيز ديگري بود؟

در پايان جهان همه چيز از بين مي رود; آيا خانهء خدا (كعبه ) و زيارتگاه ها نيز از بين مي روند؟

لطفاً دوران زندگي و امامت امام جواد را به طور كامل شرح دهيد؟

فلسفه و هدف از رفتن به مراسم عزاداري ائمه : و به خصوص امام حسين 7چيست ؟

چرا مردم براي گرفتن حاجات خود مستقيماً نزد خدا نمي روند و ائمهء اطهار و امام زاده ها راوسيله و شفيع قرار مي دهند؟

همان طور كه مي دانيم ماشين و كارخانه ها كه توليد دود وبخار مي كنند, براي بشر رنج آور است و زندگي را بر او تيره و تار مي كند, و با اين كه انبيا و ائمه اطهار: بهترين راه ها را بلد بودند, چرا براي نجات انسان راه هارا به بشر ياد ندادند؟

حضرت امام حسين 7در روز عاشورا به خواهرش , زينب فرمود: علي بن الحسين (امام سجاد) را حفظ كن ! نكند زمين خالي از حجت بماند. در صورتي كه حضرت سجاد7مي جنگيد و شهيد مي شد, حضرت امام باقر7پنج ساله بود و در نتيجه زمين خالي از حجت نمي شد; تحليل شماچيست ؟

با توجه به اين كه رسول خدا و ائمهء اطهار: از همهء علوم وفنون آگاهي داشتند و قدرت ساخت صنايعي مثل رايانه و تلويزيون و راديو راداشتند, چرا به شاگردان خود تعليم ندادند تا جهان اسلام محتاج غربي هاي غيرمتمدن نباشد؟!

چرا حضرت امام علي 7در طول 25سال براي گرفتن حق خود (ولايت ) كاري نكرد؟ درطول اين چند سال به چه كار مشغول بود؟

  1. 1947 از 4632