مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا به روز نهم و دهم محرّم تاسوعا و عاشورا گفته مي شود؟ آيا فلسفه خاصي دارد يا چون در زبان عربي به اين دو روز تاسوعا و عاشورا مي گويند, ما هم به همان اسم مي خوانيم ؟

چرا مي گويند: كلّ يوم عاشوار و كلّ أرض كربلا؟

ماجراي فدك و قضيهء سيلي خوردن حضرت زهرا3چيست ؟

متن سخنراني هاي كوبنده و زيباي حضرت زينب 3و امام سجاد چيست ؟

چرا وقتي از واقعهء كربلا يادي به ميان مي آيد, نام حضرت زينب از بين بقيهء زنان حاضر در آن واقعه , گيراتر و بيش تر مطرح است ؟ چرا نامي اززنان يا دختران حضرت كه رنج هاي فراواني كشيدند, برده نمي شود؟

امام سجاد7در واقعهء عاشورا چند سال داشت و آيا شهربانوزنده بود؟

چرا دعاي كميل به نام كه از ياران حضرت علي 7بود,نام گرفته است ؟

آيا در ايام عادت مي توان سجدهء زيارت عاشورا را انجام داد؟

چرا شيوهء حكومتي ما مانند حكومت علي 7نيست كه همه ءكارها را رهبر انجام دهد؟

نام شهري كه قبور مطهر امام هادي 7و امام حسن عسكري 7در قرآن قرار دارد چيست ؟

لطفاً چگونگي به خاك سپاري امام رضا7را توضيح دهيد.

در پايان نماز و مراسم ختم ديده مي شود رو به قبله مي ايستند و زيارت مي خوانند و بعد به راست و بعد به طرف شرق زيارت هايي مي خوانند. لطفاً عربي آن ها را بنويسيد.

  1. 1948 از 4632