مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مسألهاي كه در مورد بست آب در صحراي كربلا مطرح است، آيا جزء رسوم عربهاي آن زمان بود يا از روي شرارت و ناجوانمردي صورت گرفت؟ چون همان طور كه ميدانيد در جنگ بدر نيز مسلمانان چاههاي بدر را تصرف كردند و آب را بر كفار بستند.

در صلح حديبيه كه بين پيامبر (مسلمانان) و كفار صورت گرفت و حضرت علي(ع) كاتب صلح نامه بود، چرا هنگامي كه حضرت نام خدا و پيامبر را در ابتدا نوشت و با مخالفت روبهرو شد، اجازه داد آن را حذف كنند؟ مگر تمامي مجاهدت ها براي اين ها نبود؟

حضرت رسول(ص) فرمود: مردان بسياري به حد كمال رسيدند، ولي از زنان چهار زن تكامل يافته و به سر حدّ كمال واقعي رسيده اند: آسيه، مريم، خديجه و فاطمه. آيا زنان ديگري چون حضرت زينب و ... به سر حدّ كمال نرسيده اند؟ آيا رسيدن مردان به كمال و نرسيدن زنان از استعداد ذاتي آنان است؟

با توجه به اين كه مرجع معصوم نيست و اشتباه مي كند، مسئلة مرجعيت چگونه مي شود؟

دربارة عول و تعصيب و عقيدة اماميه و اهل سنّت در اين مورد توضيح دهيد؟

آيا خدا فقط اهل بيت را دوست دارد يا ما را دوست دارد؟

مقامات عالي مانند نبوت و امامت و... چه افتخاري است براي پيامبران و امامان و اشخاص مقرب درگاه

خدا؟ خداوند اگر اين مقامها را به من هم ميداد، داراي آن مقام ميشدم.

آيا خوب و بد بودن انسانها تحت تاثير زندگي عالم ذر است؟ چگونه پيامبر به آن مقام رسيد، اما ما نرسيديم؟ چگونه ما معصوم نشديم؟

در خصوص اهميت، عظمت و پيام واقعة غدير توضيح دهيد.

پرسش: چرا امامان (ع) زنان زيادي داشتند؟

آيا خداوند مي تواند بزرگتر از خود را بيافريند؟ يا قادر است ، دنيا را در تخم مرغي جا دهد؟ چطور مي گوييم كه تعلق قدرت بر امور محال، محال است، پس معجزه چگونه واقع مي شود؟

صلوات حضرت فاطمه(س) (اللهم صل علي فاطمة و ابيها و بعلها و بينها...) در چه كتابي ذكرشده است ؟منظور از سر المستودع چيست؟

  1. 1956 از 4632