مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جايگاه امامت و موضع امامت در عقايد را توضيح كامل فرمائيد؟

چرا بعد ازفوت حضرت رسول وباتوجه به اينكه حضرت علي جانشين نشده بود درصورتيكه پيامبر ايشان راهم دريوم الدار وهم در روز 18 ذي الحجه به جانشيني خود انتخاب كردند و با توجه به اينكه درقرآن هم آياتي در اين زمينه آمده و اشاره اي هم درحديث جابر داريم آيا مي شود گفت كه مردم آن حضرت راقبول نكردند ؟

چرا سلوك ائمه اطهار با وجود عصمت مطرح است اين چگونه طي طريقي است ؟

درروايتي مشاهده كردم كه حضرت فاطمه ( درجريان فدك در برهه اي اين كار را انجام دادند( فأخذت بجلابيب عمر فجذبته : گريبان عمر را گرفته و به سمت خود كشيد.) ميخواستم توضيحي در اين زمينه بفرماييد؟آيا امامان و پيامبر (ص) به آينده علم دارند؟ اگر دارند پس علي (ع) هم مي دانست كه در ليلة المبيت كشته نمي شود و ارزش اين عمل از بين مي رود يا اگر پيامبر به آينده علم داشت چرا در برابر اخباري كه به او واصل مي گشت عكس العمل نشان مي داد مثلا در قضيه بئرمعونه پس از اينكه خبر كشته شدن مبلغان را شنيد اينقدر عصباني شد كه عاملان آن را نفرين نمود در دعاي دست نماز پس اگر پيامبر به اين قضيه علم داشت بايد گفت كه او ادا در مي آورده و اين دور از شأن آنهاست و نمونه هاي بسيار ديگر كه مجال گفتن آنها نيست.

ملاك مشروعيت حكومت حضرت علي (ع) چيست ؟

آيا مراتب ائمه در فضيلت يكسان است ؟ واگر هست پس چرا مثلاً امام صادق ( مي فرمايند : به اين مضمون كه اگر مهدي(عج) ظهور كنند تمام عمر خدمت او را مي كنم واگر يكسان نيست چرا در ادعيه من جمله زيارت جامعه مي گوييم شما يك نور واحده هستيد ؟

فلسفه استفاده ازمُهر درنزد شيعيان چيست ؟ وسنت پيامبر دراين باره چه بوده ؟

فرق خاتم در خاتم الاوصيايي كه به امام علي( نسبت داده شده باخاتم النبيين كه به پيامبر نسبت داده شده چيست؟

با توجه به معلوم بودن اسامي ائمه درزمان شخص پيامبر چرا امام كاظم (ع) دررواياتي آمده كه امام بعد خودرا اسماعيل معرفي نمودند وبعدازفوت او گفتند بدا حاصل شده وامام بعد خودرا امام صادق (معرفي نمودند ؟

با توجه به اينكه ما دليل وحديث مستندي در رابطه با اشهد ان علياً ولي الله واذان واقامه نداريم واينكه در زمان پيامبر هم چنين عبارتي نبوده در اذان واقامه چرا شيعه آنرا در اذان واقامه مي گويد ؟

اگر مقتضاي توحيد كامل اين است كه انسان از هيچ كسي جز خداياري نخواهد پس نبايد توسل به اولياي خدا هم صحيح باشد؟

  1. 1986 از 4632