مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفة مهريه زن چيست؟ به فرمايش امام صادقع تنها هديه وتحفه اي است كه از جانب مرد به زن خويش؛ مگر اين تنها مرد است كه به خوشي مي رسد؟ زن هم لذت مي برد ومرد مسؤوليت سنگيني نسبت به زن دارد. و دررابطه با مقاربت اين مرد است كه بيشتر متضرر مي شود چرا كه هر قطره مني مرد Kcal 500(كيلوكالري) انرژي دارد.

آيا خلافت بعضي كشورها دردوران دولت حجتارواحنافداه به وسيلة اصحاب ايشان اداره مي شود؟اگر چنين است پس چرا درحكمت190 نهج البلاغه ترجمة دشتي مي فرمايد : شگفتا!آيا معيار خلافت، صحابي پيامبربودن است؟ صحابي پيامبر بودن وخويشاوندي ملاك نيست؟

1- آيا اصول دين دراسلام امامت وعدل رانيز شامل مي شود براي كساني كه اين دو را جزء اصول دين نمي دانند چه دلايلي بياوريم؟

2- حد ومرز سرمايه داري دراسلام را مشخص كنيد؟ آيا احاديثي درمورد تشويق سرمايه داري دراسلام يا احترام به سرمايه داران داريم؟

مگر اين نيست كه هر ضربه اي كه (كوچك،بزرگ) از مقابل مي خورد برما، بايد قصاص شود يا شرعي ويا مادي بااينكه برادر امام علي(ع) هنوزاز پول بيت المال نگرفته بود اما مي بينيم دست او سوزانده مي شود با اينكه هنوز دچار گناه نشده بود جواب چيست؟(باآنكه فردمورد نظرنابينا بود، با اينكه قرآن مي فرمايد آيا فرد بينا با نابينايكي است؟)

1- نحوه عزاداري براي امام حسين (ع) چگونه بايد باشد؟ با توجه به اينكه در ايران از زنجيرزدن و سينه خيز رفتن و ... كه با مجروح شدن بدن همراه است استفاده مي كنند آيا اين روشها عذر شرعي ندارد؟

2- آيا روشهايي براي عزاداري كه مطابق با دين اسلام باشد واز احاديث و ... رسيده باشد نداريم؟

3- عزداران واقعي چه كساني هستند؟

دروغ وتهمت به خداي سبحان وائمه اطهارع چگونه مي خواهد جبران شود؟ مثلاً : خدا به من رحم كن(مگر خدابي رحم است)، ازشب اول قبرخدايا به تو پناه مي برم (حضرت عليع)

1- امام جعفر صادقع:كسيكه واجباتش را انجام دهد، حرام نكند دربهشت و درمقام ما از نزد ما جايي دارد. صحت آن؟

2- تمام وكمال دين آموختن و عمل بدان است. حضرت اميرع، صحت آن؟

3- اينكه، پس از مرگ مطلبيبفهميم كه به كارمان نيايد پس چه سودي دارد؟

نتيجه : هر آنچه كه انسان بايد بداند، بايد دراين دنيا مطلع شود.(سزاوار دانستن است)

سخنان حضرت علي( دربارة رهبري و ولايت جامعه اسلامي بايستي بررسي وعمل شود، آيا همين اينك همان گونه است؟

امام جعفر صادقع 19پسر و18 دختر داشته اند؟ چگونه مي شود؟عمل آنها صحيح است مطلبي ارائه شده است؟حضرت عليع مي فرمايد : ارزش انسان به داشتن زن وفرزندان زيادنيست، بلكه به علم فراوان است.

ارزشها را معين سازيد ووظايف را مشخص كنيد؟ ا زحيث ظاهري فرقي بين تعهد حضرت امام رضاع و رهبر و بنيانگزار اين انقلاب نبايد باشد؟

اگر براي شما مقدور است خطبه هاي حضرت زهرا( را برايم ارسال نماييد.

در رابطه با مقدار سكوت كه مورد تاييد و تاكيد ائمه اطهار است توضيح دهيد ؟

  1. 1989 از 4632