مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي دانيد چرا امام ها را مي كشند آيا بر سر زمين بوده است و يا بر سر دين لطفاً در اين باره توضيح دهيد؟

مجالس عزاداري ما براي امام حسين( با توجه به اين كه مي بينيم به مرور زمان خرافاتي هم به آن افزوده شده و اگر مقايسه اي داشته باشيم اين وضع را با قرون وسطي شباهتهايي را پيدا مي كنيم با اين حال آيا بايد منتظر رنسانسي ديگر باشيم؟

منظور هدف ما از حضرت علي بن الحسين در زيارت عاشورا كه مي خوانيم السلام علي الحسين و علي علي بن الحسين چيست؟

در خصوص واسطه قراردادن ائمه اطهار( فرموديد عين توحيد مي باشد چون ائمه اطهار متصل به وحي مي باشد آيا انسان ها بدون واسطه نمي توانند با خدا ارتباط برقرار كنند؟

در رابطه با اينكه اختلافي بين ما شيعيان و اهل سنت وجود دارد در مورد اينكه بعد از قرائت سوره حمد آنها آمين ميگويند و ما شيعيان چرا اينگونه است و حتي با توجه به معني آن هم ميگويد الحمدا... ما را به راه راست هدايت فرما نه راه آنها كه مورد غضب تو هستند نه آنها كه گمراهند بعد از اين جمله مناسب است گفته شود آمين نه تشكر از خدا پس چگونه است؟

عدد 110 چه ربطي با حضرت علي (ع) دارد؟

چرا خداوند پيامبر (ص) و امامان را فرستاده تا ما را به راه راست هدايت كنند؟

چرا در مساجد ما نمازها را در 5 وعده نميخوانيم؟ به نظر من علت اينكه خداوند در 5 وعده نماز را قرارداده اين است كه همواره به ياد خدا باشند ولي با اين روندي كه ما شيعيان پيش ميرويم آن هدف كامل تحقق نمييابد (درست است كه پيامبر گاهي در مواقع خاص نمازها را در سر وعده ميخواند ولي سنت پيامبر بر 5 وعده بوده است) آيا اين تنبلي و سستي ما شيعيان را نشان ميدهد؟

چرا با وجود اين همه ظلم كه اين سه ملعون (عمر، ابوبكر و عثمان) كه بر حضرت علي( و آل محمد( كرده اند باز بايد تقيه كرد و در مجامع عمومي واضح صحبت نمي كنند؟

راجع به قضا و قدر از نظر مذهب ما شيعيان بيان بفرماييد.

چرا شيعيان بايد سجده بر خاك و سنگ و غيره كه خود مي دانيم بگذارند و اهل تسنن به همه چيز سجده مي گذارند؟ چرا و به چه علت؟

چرا افرادي مانند جابر يا بقيه دوستان ابي عبدا... حسين( در كربلا حضور نداشتند؟

  1. 1995 از 4632