مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در ذكر تسبيحات فاطمه الزهراء بايد سبحان الله 33 مرتبه و الحمد الله 33 مرتبه و الله اكبر 34 مرتبه گفته شود، علت انتخاب اين اعداد چه ميباشد؟

چرا رشد اهل تسنن از اهل تشيع در دنيا بيشترند آيا اين به علت كم كاري ماست يا تبليغات نادر است؟

با توجه به اين كه معناي كلمه نفس به معني خود است چرا در آيه مباهله و انفسنا و انفسكم بر خود پيغمبر (ص) حمل نميشود و جدا از روايات آيا در خود ؟آيه نشانهاي هست كه بتوان آن را بر اميرالمومنين علي (ع) حمل كرد؟

آيا تبليغاتي كه كشورهاي ديگر براي جوانان شيعه و انقلابي ايران براي به فساد كشاندن آنها مي كنند ما نيز براي مبارزه با اين تبليغات و مبارزه با اين شبيخون فرهنگي انجام مي دهيم؟ آيا اين مقدار مبارزه كافي است؟

همسر حضرت ام كلثوم دختر امام علي (ع) كه بوده و چند فرزند داشته است؟

با توجه به اينكه اگر به انسان مصيبت يا بلا وارد مي شود ليكن بلا و مصيبت يا براي آزمايش يا پاك شدن اين انسان از گناه است لذا پيامبران و امامان معصوم در مسير تبليغ رنجها و مصيبتهاي فراوان كشيدند در حالي كه اين بندگان خدا پاك و بي عيب از هر گناه بودند دليل چيست؟ امام كه گناهي ندارد تا گناهش پاك شود؟

در تسبيحات حضرت زهرا (س) ترتيب اگر فراموش شود يا تعداد ذكرها چه حكمي دارد؟

بعد از اينكه اسب امام حسين(ع) به كنار خيمه ها آمد بعد از آن اسب چه شد و كجا رفت آيا اين قول صحيح است كه زن امام حسين(ع) سوار آن شد و برگشت يا اينكه اسب سر خود را آنقدر به خاك ماليد تا مرد؟ چهار منبع معتبر و خوب كه بتوان اين مسائل تاريخي استخراج كرد كدام است؟

چرا امام حسين(ع) در روز عاشورا از قدرت معجزهي خود استفاده نكرد و به شهادت رسيدند؟ (آب)

ليله الهرير به چه شبي ميگويند؟

ما بايد با اهل سنت چگونه باشيم؟ (از نظر جزئيات مذهبي و بحثها)

خيلي از مردم اهل سنت ادعا دارند كه ابوحنيفه از شاگردان امام صادق(ع) نبوده و مي گويند خود ابوحنيفه در كتابهايش نوشته است من در شهر ديگر و امام صادق(ع) در شهر ديگر بوده است لطفاً راهنمايي فرماييد؟

  1. 2007 از 4632