مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا سنّيها هم مثل شيعهها صلوات را قبول دارند يا طور ديگر؟آيا صلوات مختص پيامبر و 12 امام است (چهارده معصوم) يا شامل امت پيامبر نيز ميشود؟در ايران امامزادگان زيادي وجود دارد كه بعضي از آنها نام و نشان و شجره طيبهشان مكتوب باقي نمانده است ولي مردم به زيارت آنان ميشتابند. اطلاعات لازم در اين مورد را چگونه ميتوان كسب كرد؟ كتاب يا منبع مورد اطمينان اگر موجود هست معرفي نماييد.چرا در زيارتگاهها پول مياندازند؟ چه كسي اين دستور را داده است؟آيا خمس به پول خيلي كمي كه به عنوان عيدي سال نو و به عنوان مخارج تو راهي زيارت به فردي داده ميشود نيز تعلق ميگيرد؟موهاي زهار چه اندازه باشد، شنيدم كه ميگفتند اگر كمي هم بلند باشد حرام است ولي در حديثي از امام علي(ع) خواندم كه يك راه مهار شهوت جنسي بلند گذاشتن اين موها است؟بازي كردن در نقش ائمه (ع) مثل امام رضا (ع) در سريالهاي تلويزيوني گناه ندارد؟لخت شدن به هنگام سينهزني براي ائمه اطهار در مكانهاي مختلف چگونه است؟در بعضي از كتب سخناني از چهارده معصوم(ع) وارد شده است كه اگر انسان در فلان شب با همسرش نزديكي نمايد فرزندش فلان كاره خواهد شد. آيا اين سخنان واقعيت دارد يا خرافات است؟در مورد ثواب نمازهاي مستحبي كه گاهي گفته ميشود مثلاً كسي كه نماز حضرت علي را بخواند تمام گناهان او بخشيده ميشود، مثل روزي كه از مادر زاده شده است. بنابراين من كه 17 سال دارم اگر اين نماز را بخوانم تمام گناهان كبيره و صغيرهام پاك ميشود و همچنين ثواب نمازهاي ديگر. اين چيزها كه در لسان روايات هست، چه معنا دارد؟چرا خدا ميخواست پيكر پاك امام حسين(ع) را خونين ببيند؟قرائتهاي مختلف از دين يعني چه؟ لطفاً كامل شرح دهيد.  1. 2009 از 4632