مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مقام عصمت براي پيامبران و امامان اكتسابي است يا اعطايي؟
آيا پس از پيامبران و معصومان چهارده گانه((عليهم السلام)) كسي ديگر نيز در اين جهان معصوم نيست؟
مقام عصمت براي پيامبران و امامان اكتسابي است يا اعطائي؟
چرا مؤمنين از پيامبر و امامان((عليهم السلام)) كمك مي خواهند؟
انگيزه ناكثين(عايشه، طلحه، زبير و همراهانشان) از به راه انداختن جنگ جمل چه بود؟
آيا مي توان از انگشتري كه نام ائمه((عليهم السلام)) برنگين آن است، استفاده كرد؟
حضرت علي((عليه السلام)) در نامه اي به معاويه مي نويسد كه مسأله ي خلافت به صورت شورا در ميان مهاجرين و انصار بود. آيا اين بيان خلافت ابوبكر و عمر و عثمان را نأييد نمي كند؟
وظيفه ما در برابر كساني كه وقايع جعلي را به نهضت امام حسين((عليه السلام))نسبت مي دهند چيست؟

نماز حضرت علي اميرالمومنين((عليه السلام)) چگونه است؟
نماز حضرت فاطمه((عليها السلام)) چگونه است؟
آيا مي توان نهضت امام حسين((عليه السلام)) را به خودكشي تشبيه كرد؟
درباره حضرت نوح « عليه السلام » توضيح دهيد .
  1. 2045 از 4632