مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اينكه خداوند در آيه 47 سوره بقره خطاب به بني اسرائيل مي گويد : من شما را برجهانيان برتري بخشيدم آيا برتري در تمام ادوار است ؟
پـس از آنكه يهود گوساله سامري را معبود خود قرار دادند امر به توبه شدند و توبه آنها اينگونه بود كه بايد يكديگر را به قتل برسانند آيا ممكن نبود خداوند توبه آنها را بدون اين خونريزي قبول فرمايد ؟
ماجراي گاو بني اسرائيل چه بود ؟
چرا به فرزندان يعقوب اسباط مي گويند آنها كه در مورد برادر خود مرتكب گناه شدندصلاحيت پيامبري نداشتند ؟
تابوت يا صندوق عهد چه بود ؟
بلعم باعورا كيست ؟
آيـا لعنت و فحش نسبت به بني اميه و آل سفيان جائز است ؟ يا بخاطر آنكه بني اميه و بني هاشم از يك پدر هستند و لعنت نسبت به آنها بازگشت به پيامبر نيز مي كندجايز نمي باشد ؟
در بسياري از تفسيرهاي شيعه و اهل تسنن نقل شده كه شجره ملعونه بني اميه هستند ,در كجاي قرآن , شجره خبيثه بني اميه مورد لعن واقع شده است ؟
ديدگاه جاحظ دربارة بني اميه چيست؟
زنان مكه چگونه با پيامبر اسلام بيعت نمودند؟
پارسايان هشتگانه معروف چه كساني اند؟
در برخي كتاب ها آمده كه پايه گذار مذهب شيعه«ابن سبا» بوده است. در اين باره توضيح دهيد؟
  1. 2069 از 4632