مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا پيامبر از قدرت وسيعي برخوردار بوده است؟
با اينكه حضرت محمّد((صلي الله عليه وآله)) از خانواده ي سران قريش بودند و قرآن مجيد اين همه تأكيد در سواد دارد چرا حضرت محمّد((صلي الله عليه وآله)) بي سواد بودند؟
آيا پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) خواندن و نوشتن بلد بود؟
اگر پيامبر با مسلمانان مشورت كند ولي به گفتار آنان ترتيب اثر ندهند اهانت نيست؟
حضرت محمد((صلي الله عليه وآله)) به نظر اكثريت خيلي اهميت مي دادند آيا اگر نظر آنها اشتباه بود و باعث ضرر و زيان مي شد باز هم اجرا مي كردند؟
اگر پيامبر تسليم رأي اكثريت نمي شد چگونه در اُحُد و در برخي جنگهاي ديگر نظر اكثريت را پذيرفته و از نظر خويش كه برخلاف اكثريت بوده است دست برداشته است؟
آيا آيه «اَنَ اكرمكم عند الله اتقاكم» با آيه «و رفع بعضكم فوق بعض درجات» منافات ندارند؟
كدام يك از خلفاء داماد پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) بوده است؟
نظر قرآن در مورد علم غيب پيامبر(ص) چيست؟
ازدواج پيامبر اكرم(ص) با حضرت خديجه براساس چه معياري بود؟ آيا اگر ثروت خديجه نبود، باز هم اين ازدواج صورت ميگرفت؟
معراج پيامبر(ص) در چه سال و كدام ماه صورت پذيرفته است؟
عليرغم سعه وجودي 14 معصوم (ع) و مطرح نبودن بعد زمان و مكان براي ايشان، چرا پيامبر اكرم(ص) بهجابر سفارش ميكند كه سلامش را به امام محمد باقر (ع) برساند؟
  1. 2080 از 4632