مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درباره اسامي پيامبر(ص) در بين أهل زمين و آسمان، با ذكر معناي آن اسامي، مفصلاً بحث فرماييد.

درباره اسامي پيامبر(ص) در بين أهل زمين و آسمان، با ذكر معناي آن اسامي، مفصلاً بحث فرماييد.

اگر هدايت خدا موجب بعثت پيامبر اسلام(ص) شده، چرا براي پنج ميليارد انسان هايي كه رسالت پيامبر(ص) را نپذيرفتهاند، فكري نشده است؟

اگر اعجاز قرآن را بپذيريم، شايد حضرت محمد(ص) داراي يك نوع تجربه ديني بوده است،

نظر به عبادات و خلوت گزينيهاي قبل از بعثت اين شبهه را بر ميانگيزد. اگر به كتاب مذهبي هندوها (اپانيشادها) نظري بياندازيم، خواهيم ديد كه سخنان حكيمانه در اين دين نيز وجود دارد، درست همانند سخنان حكيمانه پيامبر اسلام(ص) آيا هندوها نيز با خدا ارتباط داشتهاند، يا اين كه انسانها بدون نبوت نيز ميتوانند با عالم غيبت ارتباط برقرار كنند؟ اگر بگوييد هدايت بر خداوند واجب است و همانند گودي كف پا، فراموش نشده است، ميگويم آخر در تمام دنيا فقط يك ميليارد مسلمان هستند. آيا هدايت پنج ميليارد ديگر بر خدا لازم نيست، آيا آنها بنده خدا نيستند؟

معمولا به سادات، سيد اولاد پيامبر ميگويند و اين بهانهاي ميشود براي عدهاي و اينها ميگويند چون پيامبر(ص) اولاد ذكور نداشته، پس نسل او از دخترش ادامه پيدا نميكند. جواب اين ادعا را چگونه ميتوان داد؟

با توجه به اين كه گفته شده فالگيري حلام است و شرعاً مورد قبول نيست، پس چرا پيامبر گرامي اسلام(ص) همواره از فال نيك استقبال كرده و فال نيك را دوست ميداشتند و طيره را دشمن ميشمردند؟ مگر لازمه اين امر آن نيست كه ابتدا فالي گرفته شود؟

آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

با توجه به آيه اوّل سورة جنّ، آيا جنّ ها مي توانستند آيا را كه نازل مي شد بشنوند يا اين كه پيامبر (ص) آيات را خوانده و جنّ ها شنيده اند؟

اسم پدر و مادر عبدالله (پدر پيامبر) را بيان كنيد.

اسم پدر و مادر عبدالله (پدر پيامبر) را بيان كنيد.

اسم پدر و مادر آمنه، يعني مادر پيامبر اسلام را بيان كنيد.

از پيامبر (ص) سؤال شد: حضرت علي را بيشتر دوست داري يا حضرت زهرا را، حضرت جوابي داد. جواب چيست؟

  1. 2083 از 4632