مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا شخص پيامبر(ص) در طول زندگي در جنگها و ساير موقعيتها كسي را كشته است؟

امي بودن پيامبر6به چه معنا است و حكمت آن چيست ؟

فرق نبي و رسول چيست ؟

پيامبر6فرمود: . آيا اين عمل با عدالت خداوند مطابقت دارد؟ اگر اين عنايت به هر كسي مي شد, او هم مانند پيامبر نمي شد؟

در حديث قدسي , دربارهء شهيد و عاشقان حقيقي خدا آمده است : .لطفاً متن كامل عربي با ترجمه آن و هم چنين نام كتابي را كه حديث در آن جا است , ذكر كنيد و توضيح دهيد.

نظر شما دربارهء خوابي كه شيخ احمد درمدينه ديد, چيست ؟ در عالم رؤيا پيامبر6حرف هاي زيادي به او فرمود و در ادامهء وصيت نامه آمده است : اگر كسي اين وصيت نامه را بخواند و براي ديگران نقل نكند,چنين و چنان مي شود؟

آيا حضرت محمد6شهيد شدند يا وفات يافتند؟

منظور از پيامبر6كه فرموده : چيست ؟ آيا زمان ما همان زمان است ؟

آيا حضرت محمد6قبل از بعثت , نماز مي خواند؟

چگونگي به خاك سپاري حضرت محمد6را توضيح دهيد.

چرا پيامبر از مكه به معراج نرفت ؟

پيامبر در معراج به چه مكاني رفت ؟

  1. 2086 از 4632