مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيامبر اكرم فرمودند هر كس قرآن را به رأي خود تفيسر نمايد براي خود جايي در آتش دوزخ فراهم كرده است با توجه به اين حديث و با توجه به اين كه هر فرد پس از خواندن ترجمه آيه برداشتي از آيه نصيبش ميشود كه ممكن است تفسير به رأي باشد و درست نباشد آيا براي حل اين مسأله هر فرد بايد يك دوره كامل از تفسير آيات بخرد و طبق آن برخورد نمايد؟

كدام پيامبر به سفر آسماني رفت و كدام پيامبر بود كه زيردريايي خداوند را سوار شد؟ لطفاً خلاصه داستان آنها را بنويسيد.

با توجه به روايت پيامبر اكرمكه ميفرمايد: اگر ميخواهي سنگينترين مردم باشي از كسي چيزي مخواه، اگر پولي از كسي قرض نماييم، تا با آن از موقعيت اقتصادي بهتري برخوردار شويم، حال اگر اين كار را نكنيم آن موقعيت اقتصادي را از دست خواهيم داد، وظيفة ما چيست؟

كدام پيامبر به سفر آسماني رفت؟

نام پيامبري كه براي بازديد، به سفر آسماني رفت چه بود؟

لطفاً از نظر علمي و ربوبي بيان كنيد معراج پيامبر اكرم به كجا بوده است؟

اولين سورهاي كه در مكه يا در مدينه نازل شد كدام است؟

چرا مشركان، در زمان نزول قرآن كريم، قصد داشتند تغييراتي در آيات آن به وجود آورند؟

خداوند متعال، در مورد قصص حضرت موسيغ به حضرت محمد6 چه فرموده؟

علت نامگذاري پيامبر9 به يس چيست؟

علت نامگذاري پيامبر9، به طه چيست؟

با توجه به آن كه خاتم به معناي برگزيده و بهترين است، اطلاق آن در مورد پيامبر گراميبه همين معنا است يا به معناي آخرين است؟ قرآن كريم چه دلايلي را براي خاتميت (آخرين) پيامبر اكرماقامه كرده است؟

  1. 2093 از 4632