مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نسبت ولايت فقيه با احزاب چيست؟
نقطه اصلي اختلاف بين شيعه و سني چيست ؟
( اختلاف امتي رحمه ) مصاديق اين اختلاف چه چيزهايي مي باشد؟
آيا اختلاف زمينه هاي جُرم باعث اختلاف كيفر در آخرت مي شود؟
اختلاف خانوادگي بين برادرم و همسرش زمينه جدايي و فروپاشي زندگي شان را فراهم ساخته است. لطفاً اوّلاً دعا كنيد، ثانياً راهنمايي نماييد.

آيا وجود اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان با حقانيت اسلام منافات ندارد؟
چرا سفارش شده كه در موقع غذا خوردن ، هركسي از غذاي مقابل خودش بردارد؟
كم حرفي در چه صورتي نيكو و پسنديده است ؟
حضرت جبرييل براي هفت چيز آرزو كرد كه فرزند آدم باشد، اين هفت مساله كدامند؟
آيا دراز كردن پا نزد كتب مذهبي و غيره اشكال دارد؟

يهود صهيونيستم كه فلسطين را غصب نموده اند، چرا ادعا مي كنند كه اين سرزمين مال آنان است؟

آيا ادعاي مسلماني با فقدان صفات انساني سازگار است؟
  1. 211 از 4632