مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا همه پيامبران در خاورميانه مبعوث شده اند و در كشورهاي غربي مبعوث نشده اند؟
اگر پيامبران معصومند، چرا حضرت داوود ( ع ) - بنابر فرموده قرآن - در امر قضاوت عجولا نه قضاوت كرد و مرتكب خطا شد؟
آيا عصمت در پيامبران با عصمت در ايمه ( ع ) تفاوت دارد؟
آيا انبيا (ع) در دوره كودكي هم از عصمت برخوردارند؟ چرا؟
آيا پيامبران(ع) اشتباه مي كنند؟
راه اثبات وجود 124 هزار پيامبر چيست ؟
آيا پيامبران فقط رعايت امر مولوي مي كردند و مسايل اخلاقي را رعايت نمي كردند؟
چرا همه پيامبران الهي از قوم سام بوده اند؟
آيا حضرت عيسي و خضر زنده اند؟
داستان هاروت و ماروت به چه موضوعي اشاره دارد؟
در روايت است دچار شدن يعقوب به فراق بخاطر ترك اولي بوده ، سوال آيابرادران يوسف جبري عمل كرده اند؟
كدام يك از پيامبران علاوه بر سمت پيامبري حكمراني هم داشتند؟
  1. 2114 از 4632