مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به چه دليلي تعداد انبيا را 124 هزار مي دانيم ؟
آيا بودا و كنفوسيوس از پيامبران الهي بوده اند
حضرت خضر تا چه زماني زنده است؟
چرا خداوند همه انسان ها را طوري قرار نداد كه نياز به پيامبران نداشته باشند؟
اگر همه ي پيامبران الهي معصوم هستند چرا معصومين را به عدد چهارده محدود مي كنيم؟
آيا همه پيامبران از عرب بوده اند؟
چرا با اينكه همه پيامبران از سوي خداوند مبعوث شده اند برخي برتر از برخي ديگر قرار داده شده اند؟
آيا پيامبران((عليهم السلام)) بر گروه جنّيان نيز مبعوث بوده اند؟
چرا خداوند تنها با پيامبران((عليهم السلام)) سخن مي گويد؟
آيا همه پيامبران، عرب بوده اند؟
تعداد پيامبران و نام مبارك آنها؟
چرا با اين كه همه پيامبران((عليهم السلام)) از سوي خداوند مبعوث شده اند، برخي برتر از برخي ديگرند؟
  1. 2115 از 4632