مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه علل و عواملي منشاء اختلاف بين ال علي و ال معاويه بود؟
چه صفاتي از امام حسين(ع) در روز عاشورا ظهور كرد؟
چه رابطه‎اي ميان شهادت حسين‎بن علي و نيرو گرفتن اسلام و زنده شدن اصول و فروع دين وجود دارد؟
ضرورتي در حل تعارض و تناقض ظاهري موجود در سيره و روش پيشوايان ديني وجود دارد؟
چرا در سيره و روش زندگي پيامبر و ائمه به حسب ظاهر تعارض و تناقض وجود دارد؟
فلسفه زندگي زاهدانه رسول خدا و علي مرتضي(ع) چيست؟
چرا امام صادق(ع) دعوت بني العباس را براي قبول خلافت نپذيرفت؟
چرا امام صادق(ع) در زمان خود، شكل تعليم و ارشاد، توسعه تعليمات عمومي و تقويت مغزها و فكرها را برگزيد؟
آيا ائمه و پيشوايان اهل تسنن نيز در سلك شاگردان امام صادق(ع) بوده‎اند؟
چه عواملي در نشاط علمي زمان امام صادق مؤثر بود؟
آيا ائمه اطهار به استثناي امام حسين(ع) در مقابل حكام جور زمانشان، با سازش و مدارا عمل مي‎كرده‎اند؟
آيا آوردن امام رضا(ع) از مدينه به مرو به اختيار آن حضرت بود؟
  1. 2137 از 4632