مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در زمينه تبليغات به خصوص كارهاي فرهنگي روي جوانان اينقدر كوتاهي مي شود؟
شركت سهامي بودن قطار خلاف قانون اساسي نيست؟
با توجه به تكنولوژي پيشرفته دنيا مخصوصا ماهواره آيا ميتوان در را بروي خود بست و از آن استفاده نكرد و شما چه تدابيري در اين زمينه داريد؟
چرا ما آذربايجانيها از ابتدايي ترين حقوق (زبان و فرهنگ مطبوعات و)محروميم؟
چرا در جامعه ما دست دزد قطع نمي شود تا عبرت ديگران شود
باتوجه به سفارشات مكرر علي(ع) بر عدم تجمل گرايي مسئولين شما تجمل گرايي بعضي مسئولين و علمأ را چگونه توجيه مي كنيد
آيا نمي شد به جاي سهميه دانشگاهي به افراد جانباز و شاهد و... از طريق ديديگري مثل خانه - زمين و... به آنها كمك كرد تا لطمه اي به نظام علمي آموزشي كشور نخورد
چرا درمقابل غيبت و تهمت مثل بي حجابي شدت عمل به خرج داده نمي شود
نهادرهبري در دانشگاه داراي اشتباهات مكرري است و برخلاف گفته امام(ره)دركارهاي اجرايي دخالت مي كند ولذا پايگاه خود رادر بين دانشجويان ازدست داده است
چرا حكومت اسلامي مشكل ازدواج را حل نمي كنند؟
آيا وجود جامعه مدني به تعدد و كثرت مجله و روزنامه است يا با عدالت اجتماعي بوجود مي آيد؟
چرا در جامعه عدالت اجرا نمي شود بين درآمدها تفاوت فاحش وجود دارد
  1. 214 از 4632