مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در مورد زندگي و تولد و شهادت ائمه اختلاف نظر وجود دارد
چه عواملي موجب اختلاف بين مسلمانان صدر اسلام شد؟
برخورد پيامبر اسلام با جوانان چگونه بوده است
آيا اصحاب كهف هنوز در غار در حال خوابند يا الان مرده اند
آيا جمله ناد عليا مظهر العجائب از قول پيامبر نقل شده است؟
آيا درست است كه درزمان منصوردوانيقي به خاطر كشتار سادات آنها سيادتشان را مخفي كردند و عده اي هم به دروغ خودشان را بعدا سيد جا زدند؟
بنابه نظر جامعه شناسي خودكامگي (علي رضا قلي) بعداز اسلام نظام طبقاتي ايران از هم پاشيد و هرج ومرج جزء لاينفك ساختار فرهنگي ايران شد. آيا درست است؟
معناي اين كه امام حسين (ع) مظلوم بود چيست؟
چرا حضرت علي(ع) در سقيفه ء بني ساعده شركت نكردند؟
چرا افرادي كه در غدير خم حاضر بودند، به جريان سقيفه بني ساعده اعتراض نكردند؟
چطور در مقابل چشمان امام علي(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) را آزار دادند وايشان چيزي نفرمود؟
دليل اختلاف حضرت علي(ع) و عايشه چه بود؟
  1. 2156 از 4632