مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دستان حضرت ابوالفضل(ع) در كجا دفن شدند؟
آيا اين مطلب كه امام حسين(ع) علي اصغر را آوردند و فرمودند به او آب دهيد، صحيح است؟ حضرت علي اصغر چگونه شهيد شده است؟
روز عاشورا زماني كه شمر امام حسين(ع) را به شهادت رساند مي گوينددو خورشيد به هم رسيد يعني چه؟
آيا برگرداندن خورشيد از معجزات پيامبر است؟ اين واقعه را توضيح دهيد.
دلايل اهل سنت بر خلافت خلفاي سه گانه چيست؟
اهل سنت مي گويند ضارب فاطمه (س) عمر ابن هشام مي باشد نه عمر بن خطاب آيا صحيح است؟
آيا منشا دين زرتشت آذربايجان بوده است؟
زبان و دين مادها چه بوده است؟
برائت از مشركين چه زماني وارد حج شد؟
با اين كه در زمان خلفاي سه گانه اسلام گسترش يافته، چرا آنان در نزد شيعه بي ارزشند؟
چرا بايد در محرم گريه و عزاداري كنيم؟
چرا عيسي(ع) مجرد زندگي كرد؟
  1. 2158 از 4632