مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

2- چه كنيم تابتوانيم از افراديكه در كوچه و خيابان ميبينيم الگو پذيري نكنيم؟
آيا از نظر اسلام بوسيدن اماكن مقدّس اسلامي درست است يا خير؟
افراد در صورت عدم برخورداري از امكانات تفريحي، چه وظيفه اي دارند؟
آيا برخورداري انسان ها از امكانات مادّي موجب نمي شود كه برخي به تكامل معنوي لازم نرسند؟
در انتخاب دوستي كه با او تفاهم داشته باشم، ناتوانم. بيشتر از يك هفته نميتوانم با كسي جور باشم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.آيا اگر همواره رهبر از جانب خدا تعيين مي گرديد بسياري از اختلافات حل نمي شد؟
آيا انتخاب مستقيم داراي ارزش و اعتبار بيشتري است يا انتخاب غيرمستقيم؟
انتقاد صحيح كدام است و چه ضوابطي دارد؟
بعضي ها از آزادي سوء استفاده مي كنند و دنبال اهداف خود هستند چرا؟
با توجه به ادعاي اسلامي بودن چرا نمي توانيد مشكل ازدواج جوانان را حل كنيد؟ حال كه نمي توانيد چرا نمي گذاريد به شيوه غرب مسائل جنسي حل شود؟
چرا در انتخاب اساتيد معارف از افراد زبده وداراي قدرت بيان ومعلومات استفاده نمي شود؟
چرا انجمن اسلامي فعاليت هاي خود را روي امورمذهبي متمركز كرده اند درحالي كه اگر برنامه هاي علمي وآموزشي داشته باشند بهترمي توانندانقلاب را صادركنند؟
  1. 218 از 4632