مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بهشتي كه حضرت آدم از آن رانده شد، همان بهشت موعود بود؟
چرا خداوند با اينكه آدم را براي زمين آفريده بود، او را در بهشت جاي داد؟
درختي كه حضرت آدم((عليه السلام)) از ميوه آن مسخ شد چه درختي بوده است؟
آيا درختي كه انسان از آن منع شد درخت علم و معرفت بود؟


چرا خدا حضرت آدم((عليه السلام)) را از بهشت بيرون كرد؟
آيا صحت دارد كه حضرت آدم((عليه السلام)) پس از آنكه از بهشت رانده شد، خدا را به پنج تن قسم داد تا توبه او قبول شد؟
پسران حضرت آدم((عليه السلام)) با چه كسي ازدواج كردند؟
چگونه امر به سجود حضرت آدم((عليه السلام)) شامل ابليس شد، با اينكه وي از فرشتگان نبود؟
آيا مقبره حضرت آدم((عليه السلام)) در كعبه است؟
چرا همه انسانها به زبان حضرت آدم((عليه السلام)) سخن نمي گويند؟
آيا هنگامي كه انسان وحشي، در جامعه ابتدائي زندگي مي كرده و خط و زبان نمي دانسته است، پيامبران نيز بوده اند يا نه؟
هر پيامبري بايد صاحب كتاب و داراي معجزه باشد. معجزه و كتاب حضرت آدم((عليه السلام)) چه بوده است؟
  1. 2182 از 4632