مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درباره حضرت نوح((عليه السلام))توضيح دهيد.؟
آيا كشتي نوح به وسيله حك شدن اسم پنج تن روي بدنه كشتي نجات يافته است؟

چرا حضرت نوح(ع) را ابوالبشر ثاني مي نامند، آيا نسلهاي بعدي از او است؟ از مؤمناني كه در كشتي نوح با او بودند، نسلي باقي نمانده است؟

مدت پيامبري حضرت نوح چند سال بود؟

قـرآن در بـيـان اوصـاف يحيي مي گويد : او حصور است و حصور در روايات به معني ترك كننده ازدواج آمده حال اگر حصور به اين معنا باشد آيا اين عمل انسان امتيازي محسوب مي شود ؟
1ـ لطفا جريان شهادت يا فوت حضرت يونس را توضيح دهيد؟
حضرت يونس (7) چه مدت در شكم ماهي بودند؟

آيا حد سرقت يك حكم دائمي است يا فقط در زمان حضرت رسول خدا اجرا مي شده است؟
افرادي كه در جنگ اُحد تصميم بر حمله نمودن به پيامبر داشتند چه كساني بودند؟
دليل حنيف بودن اجداد پيامبر((صلي الله عليه وآله)) چيست؟
جريان حوئب چيست؟
خاتميت رسول الله((صلي الله عليه وآله)) چه آثاري دارد؟
  1. 2192 از 4632