مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

«ذالكفل» كه نام او در سوره انبياء آيه 185 آمده، كه بود و چرا او را به اين نام مي​خواندند؟

«عزير» و داستان خواب 100 ساله او چه بود؟

چرا يهود، «عزير» را نجات دهنده قوم خويش مي​دانند و گروهي از آنها لقب «ابن الله» را به او دادند؟

مواهب دهگانه​اي كه خدا به يحيي داده بود، در قرآن چگونه ذكر شده است؟

از ديدگاه روايات اسلامي شباهتهاي حضرت يحيي(ع) و امام حسين(ع) چيست؟

شهادت يحيي(ع) طبق تاريخ اسلام و مسيحيت چگونه بود؟

نگهداري مريم چگونه به عهده زكريا، شوهرخاله​اش، واگذار شد؟

ماجراي غذاهاي بهشتي حضرت مريم(ع) و حضرت فاطمه(ع) چه بود؟

معجزات عيسي(ع) چه بود؟

«حواريون» به چه معناست و چرا به شاگردان عيسي(ع) اطلاق مي​شد؟

داستان نزول مائده بر حواريون چيست؟

چرا گفتارهاي اناجيل مبني بر كشته و مصلوب شدن عيسي در مقابل گفتار قرآن مبني بر اشتباه و جابجا گرفتن شخصي ديگر با عيسي(ع)، مردود است؟

  1. 2215 از 4632